Multidisciplinaire praktijk voor kinderen van 0 tot 16 jaar
met ontwikkelings-, gedrags- en/of leerproblemen
De Puzzel kinder- en jeugdpraktijk

Kinderkinesitherapie en psychomotoriek

Kinderkinesitherapie

Wat is kinderkinesitherapie?

Kinderkinesitherapie is een specialisatie in de kinesitherapie en is gericht op het motorisch functioneren van kinderen. We kijken naar de normale motorische ontwikkeling en afwijkingen of vertragingen daarvan. Als kinderkinesitherapeut beschikken we over de nodige theoretische en praktische kennis om uw kind op gepaste wijze te behandelen, zodat het zich verder optimaal kan ontwikkelen en ontplooien.

Voor wie?

Behandeling van 0 tot 2 jarigen

 • Voorkeurshouding van het hoofd naar 1 kant toe
 • Afplatting van de schedel aan 1 zijde of plat achterhoofd
 • Eénzijdig bewegen
 • Vertraagde motorische ontwikkeling: niet komen tot kruipen, niet zelfstandig komen tot stand,...
 • Billenschuiver
 • Hypermobiele kinderen die zelfstandig geen houdingsveranderingen laten zien
 • Lage spierspanning
 • Orthopedische aandoening (vb. klompvoet, aangeboren heupaandoening)
 • Ademhalingsproblemen (vb. tracheomalacie, vastzittende slijmen,...)
 • Neurologische aandoeningen: Cerebral Palsy, spierziekten, ...

Behandeling van 2 tot 16 jarigen

 • Orthopedische aandoeningen: scoliose, met tenen naar binnen lopen, beenlengteverschil,...
 • Houdingsproblemen: scoliose, kyphose, lordose, scheef groeiende rug,...
 • Ademhalingsproblemen: astma, hyperventilatie,...
 • Sportletsels: knieklachten, voetklachten, ...
 • Neurologische aandoeningen: Cerebral Palsy, spierziekten, ...

Psychomotoriek

Wat is psychomotoriek?

Psychomotoriek is een deeldomein van de kinesitherapie en is gericht op het kind in zijn geheel. 'Psyche' betekent geest en 'motoriek' betekent bewegen. Bewegen wordt dan ook als uitgangspunt genomen voor de therapie met als doel de algemene ontwikkeling te bevorderen. Het is dus niet enkel de bedoeling dat de motoriek van het kind verbetert: door het uitvoeren van bewegingsopdrachten worden ook andere leervoorwaarden gestimuleerd. Daardoor kan de concentratie ook verbeterd worden. Het kind beleeft een positieve ervaring, krijgt meer zelfvertrouwen en leert beter omgaan met zijn beperkingen. De therapie zorgt ook voor een verdere ontplooiing van de persoonlijkheid en het zelfbeeld van het kind.

In De Puzzel kan u terecht met kinderen van 4 tot 16 jaar die moeilijkheden ondervinden met:

 • Fijnmotorische vaardigheden
 • Grofmotorische vaardigheden
 • Schrijfmotoriek
 • Visuomotoriek
 • Ruimtelijk-visuele vaardigheden
 • Coördinatie en lateralisatie ontwikkeling
 • Structuur, plannen en organiseren
 • Aandacht en concentratie
 • Leerstoornissen
 • Executieve functies

Deze problemen kunnen zich al dan niet stellen in combinatie met:

 • Faalangst
 • DCD(ontwikkelingsdyspraxie)
 • AD(H)D
 • Autismespectrum stoornis
 • Dyslexie
 • Ontwikkelingsmoeilijkheden

Specialisatie Plagiocephalometrie: meting en behandeling van afgevlakte hoofdjes bij baby's

meting en behandeling van afgevlakte hoofdjes

Soms heeft een baby de voorkeur om met zijn hoofdje meer op één bepaalde kant te liggen. We spreken dan van een voorkeurshouding.

Als baby’s te lang in hun voorkeurshouding liggen, ontstaan scheve of afgeplatte hoofdjes. Met behulp van plagiocephalometrie kan de ernst van de afplatting gemeten worden.

Het doel van kinesitherapie bij deze baby's is om verdere afvlakking te voorkomen en de voorkeurshouding te verminderen. Deze behandeling start best zo vroeg mogelijk om deze doelen te kunnen bereiken. Er worden gerichte oefeningen gegeven om de voorkeurshouding te verminderen, alsook om de nekspieren te versterken.

Specialisatie: Vroegbehandeling van 0 tot 2 jarigen

specialisatie: vroegbehandeling van 0 tot 2 jarigen

Bij baby's zijn er signalen die kunnen wijzen op motorische problemen. Bijvoorbeeld: passiviteit, lage spierspanning en weinig kracht, overstrekken, onrust, asymmetrie, moeite met houdingsveranderingen, eenzijdig bewegen. Ook chronische aandoeningen aan de luchtwegen of veel huilen kunnen een aanwijzing zijn dat er iets aan de hand is. In veel gevallen zal een arts een rol spelen bij het signaleren van dergelijke problemen. Het signaliseren en behandelen van deze problemen is dankzij deze opleiding mogelijk. Vaak geldt: hoe eerder het kind behandeld wordt door een kinderkinesist, hoe geringer de verstoring van de ontwikkeling van het kind is.

Bij baby's bestaat de behandeling voor een groot deel uit het geven van hanterings- en speladviezen aan de ouders die in de thuissituatie toegepast kunnen worden.

Reflexintegratie

De leeftijd van 0 tot 8 jaar is een heel belangrijke ontwikkelingsperiode. Het is van groot belang dat we onze kinderen tijdens deze periode een heel rijke stimulerende omgeving aanbieden.

Kinderen bewegen vandaag de dag echter steeds minder vaak spontaan. Daardoor kunnen ze een neurologische en motorische achterstand oplopen: ze kruipen later, hebben problemen met hun fijne motoriek, kunnen niet lang aan een taak werken, zijn snel afgeleid...

Alle schoolse vaardigheden zoals schrijven, lezen, rekenen, kunnen stilzitten en een goede concentratie vragen om een goede rijping van het zenuwstelsel. Die rijping van het zenuwstelsel gebeurt helaas niet vanzelf. Kinderen moeten hiervoor in de echte driedimensionale wereld heel wat bewegingservaringen opdoen, maar we zien het kind steeds meer in een tweedimensionale wereld spelen (tablet, pc).

Door middel van reflexintegratie kijken we naar de basis van de ontwikkeling en onderliggende factoren die ervoor kunnen zorgen dat een kind niet rijp is, vaak door niet geïntegreerde reflexen. Door gerichte, speelse oefeningen wordt er ingezet op het verbeteren van deze basis, om zo hogere trappen in de ontwikkeling te kunnen nemen.

In de praktijk passen we diverse reflexintegratie methodes succesvol toe: Masgutova methode (MNRI), Rythmic Movement Training.

Al onze kinderkinesitherapeuten zijn gedeconventioneerd.