Multidisciplinaire praktijk voor kinderen van 0 tot 16 jaar
met ontwikkelings-, gedrags- en/of leerproblemen
De Puzzel kinder- en jeugdpraktijk

Kinderkinesitherapie en psychomotoriek

Kinderkinesitherapie

Wat is kinderkinesitherapie?

Kinderkinesitherapie is een specialisatie in de kinesitherapie en is gericht op het motorisch functioneren van kinderen. We kijken naar de normale motorische ontwikkeling en afwijkingen of vertragingen daarvan. Als kinderkinesitherapeut beschikken we over de nodige theoretische en praktische kennis om uw kind op gepaste wijze te behandelen, zodat het zich verder optimaal kan ontwikkelen en ontplooien.

Voor wie?

Behandeling van 0 tot 2 jarigen

 • Voorkeurshouding van het hoofd naar 1 kant toe
 • Afplatting van de schedel aan 1 zijde of plat achterhoofd
 • Eénzijdig bewegen
 • Vertraagde motorische ontwikkeling: niet komen tot kruipen, niet zelfstandig komen tot stand,...
 • Billenschuiver
 • Hypermobiele kinderen die zelfstandig geen houdingsveranderingen laten zien
 • Lage spierspanning
 • Orthopedische aandoening (vb. klompvoet, aangeboren heupaandoening)
 • Ademhalingsproblemen (vb. tracheomalacie, vastzittende slijmen,...)
 • Neurologische aandoeningen: Cerebral Palsy, spierziekten, ...

Behandeling van 2 tot 16 jarigen

 • Orthopedische aandoeningen: scoliose, met tenen naar binnen lopen, beenlengteverschil,...
 • Houdingsproblemen: scoliose, kyphose, lordose, scheef groeiende rug,...
 • Ademhalingsproblemen: astma, hyperventilatie,...
 • Sportletsels: knieklachten, voetklachten, ...
 • Neurologische aandoeningen: Cerebral Palsy, spierziekten, ...

Psychomotoriek

Wat is psychomotoriek?

Psychomotoriek is een deeldomein van de kinesitherapie en is gericht op het kind in zijn geheel. 'Psyche' betekent geest en 'motoriek' betekent bewegen. Bewegen wordt dan ook als uitgangspunt genomen voor de therapie met als doel de algemene ontwikkeling te bevorderen. Het is dus niet enkel de bedoeling dat de motoriek van het kind verbetert: door het uitvoeren van bewegingsopdrachten worden ook andere leervoorwaarden gestimuleerd. Daardoor kan de concentratie ook verbeterd worden. Het kind beleeft een positieve ervaring, krijgt meer zelfvertrouwen en leert beter omgaan met zijn beperkingen. De therapie zorgt ook voor een verdere ontplooiing van de persoonlijkheid en het zelfbeeld van het kind.

In De Puzzel kan u terecht met kinderen van 4 tot 16 jaar die moeilijkheden ondervinden met:

 • Fijnmotorische vaardigheden
 • Grofmotorische vaardigheden
 • Schrijfmotoriek
 • Visuomotoriek
 • Ruimtelijk-visuele vaardigheden
 • Coördinatie en lateralisatie ontwikkeling
 • Structuur, plannen en organiseren
 • Aandacht en concentratie
 • Leerstoornissen
 • Executieve functies

Deze problemen kunnen zich al dan niet stellen in combinatie met:

 • Faalangst
 • DCD(ontwikkelingsdyspraxie)
 • AD(H)D
 • Autismespectrum stoornis
 • Dyslexie
 • Ontwikkelingsmoeilijkheden

Specialisatie Plagiocephalometrie: meting en behandeling van afgevlakte hoofdjes bij baby's

meting en behandeling van afgevlakte hoofdjes

Soms heeft een baby de voorkeur om met zijn hoofdje meer op één bepaalde kant te liggen. We spreken dan van een voorkeurshouding.

Als baby’s te lang in hun voorkeurshouding liggen, ontstaan scheve of afgeplatte hoofdjes. Met behulp van plagiocephalometrie kan de ernst van de afplatting gemeten worden.

Het doel van kinesitherapie bij deze baby's is om verdere afvlakking te voorkomen en de voorkeurshouding te verminderen. Deze behandeling start best zo vroeg mogelijk om deze doelen te kunnen bereiken. Er worden gerichte oefeningen gegeven om de voorkeurshouding te verminderen, alsook om de nekspieren te versterken.

Specialisatie: Vroegbehandeling van 0 tot 2 jarigen

specialisatie: vroegbehandeling van 0 tot 2 jarigen

Bij baby's zijn er signalen die kunnen wijzen op motorische problemen. Bijvoorbeeld: passiviteit, lage spierspanning en weinig kracht, overstrekken, onrust, asymmetrie, moeite met houdingsveranderingen, eenzijdig bewegen. Ook chronische aandoeningen aan de luchtwegen of veel huilen kunnen een aanwijzing zijn dat er iets aan de hand is. In veel gevallen zal een arts een rol spelen bij het signaleren van dergelijke problemen. Het signaliseren en behandelen van deze problemen is dankzij deze opleiding mogelijk. Vaak geldt: hoe eerder het kind behandeld wordt door een kinderkinesist, hoe geringer de verstoring van de ontwikkeling van het kind is.

Bij baby's bestaat de behandeling voor een groot deel uit het geven van hanterings- en speladviezen aan de ouders die in de thuissituatie toegepast kunnen worden.

Specialisatie Bodymap

Ontwikkelingslab - Bodymap

De leeftijd van 0 tot 8 jaar is een heel belangrijke ontwikkelingsperiode. Het is van groot belang dat we onze kinderen tijdens deze periode een heel rijke stimulerende omgeving aanbieden.

Kinderen bewegen vandaag de dag echter steeds minder vaak spontaan. Daardoor kunnen ze een neurologische en motorische achterstand oplopen: ze kruipen later, hebben problemen met hun fijne motoriek, kunnen niet lang aan een taak werken, zijn snel afgeleid...

Alle schoolse vaardigheden zoals schrijven, lezen, rekenen, kunnen stilzitten en een goede concentratie vragen om een goede rijping van het zenuwstelsel. Die rijping van het zenuwstelsel gebeurt helaas niet vanzelf. Kinderen moeten hiervoor in de echte driedimensionale wereld heel wat bewegingservaringen opdoen, maar we zien het kind steeds meer in een tweedimensionale wereld spelen (tablet, pc).

Bodymap kijkt naar de basis van de ontwikkeling en onderliggende factoren die ervoor kunnen zorgen dat een kind niet rijp is, voorbeeld nog niet geïntegreerde reflexen. Door gerichte, speelse oefeningen wordt er ingezet op het verbeteren van deze basis, om zo hogere trappen in de ontwikkeling te kunnen nemen.

Bekijk de poster: ontwikkelingslab-van-bodymap-poster.pdfexterne link

Specialisatie Schroth therapie – 3D behandeling van scoliose

Scoliose is een driedimensionale zijdelingse verkromming van de wervelkolom. Er ontstaat een bocht in de wervelkolom en deze draait om zijn eigen as. De term scoliose komt uit het Grieks (‘scoliosis’) en betekent verkromming.

Scoliose komt vier maal vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. De aandoening kan aangeboren zijn, maar ontstaat gewoonlijk tijdens het groeiproces. Deze scoliose ontwikkelt zich doorgaans in het midden van of op het einde van het ‘kind zijn’ net voor de puberteit. Daarom wordt scoliose meestal voor het eerst zichtbaar in de puberteit. Het tijdig diagnosticeren is echter noodzakelijk.

Zowel een functionele als een structurele scoliose kan behandeld worden met Schroth therapie. De Schroth-methode is een 3-dimensionale behandelmethode specifiek voor scoliose patiënten. Deze behandelmethode wordt in Duitsland al jaren met veel succes toegepast bij jongeren én ouderen met scoliose. In België is deze behandelmethode tot dusver nog vrij onbekend ondanks de positief behaalde resultaten.

Door middel van praktisch toepasbare oefeningen, kunnen verschillende doelen bereikt worden:

 • Correctie van de wervelkolom
 • Houdingsverbetering
 • Pijnvermindering
 • Reductie en/of afremmen van de progressie van de scoliose
 • Voorkomen van de noodzaak van brace-behandeling of een operatie

Blind leren typen in 10 lessen

Blind leren typen in 10 lessen

Vanaf 9 jaar ben je welkom om blind te leren typen. De nadruk ligt op het automatiseren van de letters, niet op de snelheid van het typen. Het typen wordt op een leuke en speelse manier aangeleerd!

Om het typen zo goed mogelijk te integreren worden alle leerkanalen gelijktijdig aangesproken. Er wordt gewerkt met kleurtjes, met figuurtjes, met verhaaltjes, spelletjes, invuloefeningen, denkoefeningen,... We leren eerst de letters en letterposities automatiseren om vanuit deze kennis motorisch te gaan uitvoeren.

De lessen kunnen individueel gegeven worden of in groep.

De typlessen worden gegeven door onze kinderkinesitherapeuten, die ervaring hebben met kinderen met automatisatieproblemen en fijnmotorische moeilijkheden.

Voor meer informatie neemt u contact op met Ellen: ellen_praktijkdepuzzel.be of vul het contactformulier in.