Multidisciplinaire praktijk voor kinderen van 0 tot 16 jaar
met ontwikkelings-, gedrags- en/of leerproblemen
De Puzzel kinder- en jeugdpraktijk

Kinder- en jeugdpsychologie

Bij kinder- en jongerenpsychologie richt men zich op het begeleiden van kinderen, van 3 tot 16 jaar, met diverse problematieken (emotionele-, gedrags- en/of leerproblemen).

Er wordt gekeken naar het welbevinden en men tracht de dagelijkse leefwereld van kinderen en gezinnen te bevorderen.

Kinder- en jeugdpsychologie

Er wordt daarbij samen op zoek gegaan naar mogelijkheden en men probeert zo de problemen te begrijpen. Daarnaast wordt er ook gekeken naar krachten binnen de kinderen/het gezin en deze worden ingezet in de begeleiding.

Kinderen en jongeren groeien op in een sociale omgeving, waardoor samen werken met ouders, scholen en andere betrokken disciplines belangrijk is om vooruitgang te maken.

Er wordt gebruik gemaakt van de integratieve therapievorm. Waar we gaan kijken naar het kind/jongere/gezin en van daaruit gaan bepalen welke strategie├źn en wat voor soort begeleiding nodig is.


Tarieven

 • Intakegesprek: 60 euro (45 minuten - 60 minuten)
 • Individuele begeleiding: 60 euro (45 minuten)
 • Observatie/gesprek op school: 60 euro + vervoerskosten

Alle ziekenfondsen voorzien een gedeeltelijke terugbetaling.

Psychologische begeleiding voor kinderen en jongeren:

 • Laag zelfbeeld
 • Echtscheidingsmoeilijkheden
 • Trauma
 • Stress
 • Faalangst
 • Depressie
 • Angsten
 • Rouwverwerking
 • Opvoedingsproblemen
 • Hechtingsproblemen
 • Gedragsproblemen
 • Slaapproblemen
 • Spanning
 • Hoogsensitiviteit
 • Hoogbegaafdheid

Testing

De WISC-V is sinds december 2017 beschikbaar en deze test is de allerlaatste nieuwe test rond intelligentie. Het meet de intelligentie op basis van het CHC model.

Een testafname kost, met nabespreking, in totaal 250 euro.

 • Testing 150 euro
 • Verslagmaking 50 euro
 • Nabespreking 50 euro (60 min)

Tijdens de nabespreking wordt het verslag besproken en gekeken wat het kind verder nodig heeft.

Vormen van behandeling:

 • Individuele begeleiding
 • Ouderbegeleiding
 • Gezins- of thuisbegeleiding
 • Sociale vaardigheidstraining in groep
 • Diagnostisch onderzoek
 • Psycho-educatie

Werkwijze

Kinder- en jeugdpsychologie

Bij aanmelding in de praktijk wordt er een intake gesprek gepland met u als ouders. De bedoeling is om de hulpvraag van de ouders en/of de jongere zo concreet mogelijk in kaart te brengen.

Tijdens het intakegesprek wordt met u besproken rond welke doelen er met u en uw kind gewerkt wordt, gedurende de therapie.

Er zal steeds overleg gepleegd worden met de school, het CLB en eventueel andere betrokken disciplines, mits toestemming van de ouders.