Multidisciplinaire praktijk voor kinderen van 0 tot 16 jaar
met ontwikkelings-, gedrags- en/of leerproblemen
De Puzzel kinder- en jeugdpraktijk

Kinder- en jeugdpsychologie

Als kinder- en jongerenpsycholoog richt ik mij op het begeleiden van kinderen, van 3 tot 16 jaar, met diverse problematieken (emotionele-, gedrags- en/of leerproblemen).

Ik probeer daarbij het welbevinden en de dagelijkse leefwereld van kinderen en gezinnen te bevorderen. Kinder- en jeugdpsychologie We gaan daarbij samen op zoek naar mogelijkheden en proberen zo de problemen te begrijpen.

Kinderen en jongeren groeien op in een sociale omgeving waardoor samen werken met ouders, scholen en andere betrokken disciplines belangrijk is om vooruitgang te maken.


Tarieven

 • Intakegesprek: 50 euro (50minuten - 70 minuten)
 • Individuele begeleiding: 50 euro (50minuten)
 • Leren leren en huiswerkbegeleiding: 35 euro (60 minuten)
 • Observatie/gesprek op school: 50 euro

Hou er rekening mee dat de CM niet in terugbetaling voorziet. Andere ziekenfondsen (o.a. Voorzorg, Liberale Mutualiteit) voorzien in gedeeltelijke terugbetaling.

Psychologische begeleiding voor kinderen en jongeren:

 • Concentratiemoeilijkheden
 • Echtscheidingsmoeilijkheden
 • Trauma
 • Faalangst
 • Depressie
 • Angsten
 • Rouwverwerking
 • Opvoedingsproblemen
 • Gedragsproblemen
 • Slaapproblemen
 • Spanning
 • Hoogsensitiviteit
 • Hoogbegaafdheid

Vormen van behandeling:

 • Individuele begeleiding
 • Ouderbegeleiding
 • Gezins- of thuisbegeleiding
 • Sociale vaardigheidstraining in groep
 • Diagnostisch onderzoek
 • Leren leren of huiswerkbegeleiding
 • Psycho-educatie

Werkwijze

Kinder- en jeugdpsychologie

Bij aanmelding in de praktijk starten we met een intake gesprek met jullie als ouders. De bedoeling is om de hulpvraag van de ouders en/of de jongere zo concreet mogelijk in kaart te brengen.

Daarop volgend kan er eventueel een diagnostisch onderzoek plaatsvinden.

Uiteindelijk wordt tijdens een adviesgesprek met u besproken rond welke doelen ik met u en uw kind zal werken gedurende de therapie.

Er zal steeds overleg gepleegd worden met de school, het CLB en eventueel andere betrokken disciplines.