Multidisciplinaire praktijk voor kinderen van 0 tot 16 jaar
met ontwikkelings-, gedrags- en/of leerproblemen
De Puzzel kinder- en jeugdpraktijk

Werking

Aanmelding

Voor een afspraak kunt u contact opnemen met Praktijk De Puzzel.

Intake

Samen met u als ouder(s) wordt in een eerste kennismakingsgesprek alle informatie verzameld om een beeld te krijgen van de problematiek bij uw kind en de hulpvraag.

Testing

Er zullen gestandaardiseerde onderzoeken/testen afgenomen worden, afhankelijk van de hulpvraag, om de sterktes en zwaktes van uw kind in kaart te brengen.

Verslaglegging

Er zal een uitgebreid verslag opgesteld worden van de resultaten van het onderzoek.

Adviesgesprek

Alle resultaten worden duidelijk stap voor stap uitgelegd. Er wordt met u besproken rond welke doelen wij met uw kind gaan werken gedurende de therapie.

Behandeling

Het kind krijgt individuele therapie gericht op de hulpvraag. Spelenderwijs worden de zintuigen en de motoriek geoefend. De inhoud van de therapie zal na elke sessie met u als ouder besproken worden, alsook oefeningen die thuis gedaan kunnen worden.

Evaluatie

Regelmatig zullen evaluaties plaatsvinden om de vooruitgang van uw kind te bekijken of om therapiedoelen eventueel aan te passen.

Contact met derden

Tijdens de behandeling (van het schoolgaande kind) wordt er contact opgenomen met de leerkracht om de inhoud en het verloop van de behandeling te bespreken. Een multidisciplinair overleg (MDO) op school is ook altijd mogelijk. Indien uw kind van andere professionelen ondersteuning krijgt, wordt hier ook contact mee opgenomen (logopedist, orthopedagoog, psycholoog, remedial teacher, kinderosteopaat,...)

Financieel

Er is terugbetaling voorzien volgens de tarieven van de kinesitherapie via de mutualiteit. Al onze kinderkinesitherapeuten zijn gedeconventioneerd.