Kinder- en jeugdpsychologie

Kinder- en jongerenpsychologie

Kinder- en jeugdpsychologie

Kinder- en jongerenpsychologie

kinder- en jongerenpsychologie

Bij kinder- en jongerenpsychologie richt men zich op het begeleiden van kinderen, van 5 tot 16 jaar, met diverse problematieken:

 • emotionele problemen
 • gedragsproblemen
 • leerproblemen

Er wordt gekeken naar het welbevinden en men tracht de dagelijkse leefwereld van kinderen en gezinnen te bevorderen.


Er wordt daarbij samen op zoek gegaan naar mogelijkheden en men probeert zo de problemen te begrijpen. Daarnaast wordt er ook gekeken naar krachten binnen de kinderen/het gezin en deze worden ingezet in de begeleiding.

Kinderen en jongeren groeien op in een sociale omgeving, waardoor samen werken met ouders, scholen en andere betrokken disciplines belangrijk is om vooruitgang te maken.

Er wordt gebruik gemaakt van de integratieve en oplossingsgerichte therapievormen. Waar we gaan kijken naar het kind/jongere/gezin en van daaruit gaan bepalen welke strategieën en wat voor soort begeleiding nodig is.

Testing

Intelligentie onderzoek

Met een intelligentie-onderzoek meten we de cognitieve mogelijkheden van kinderen en jongeren. Dit gebeurt aan de hand van gestandaardiseerde testen.

Een intelligentietest kan afgenomen worden omwille van verschillende redenen: bij tegenvallende schoolresultaten van het kind, bij een vermoeden van hoogbegaafdheid, in het kader van terugbetaling van logopedie, in functie van een studiekeuze, …

 • WPPSI-IV (2 jaar en 6 maanden – 6 jaar en 11 maanden)
 • WISC-V (6 jaar en 0 maanden – 16 jaar en 11 maanden)

Een testafname kost:

 • Intake 60€
 • Testing 150€
 • Nabespreking 60€ (60 min)

Tijdens de nabespreking wordt het verslag besproken en gekeken wat het kind verder nodig heeft.

Concentratie onderzoek

Bij kinderen met concentratieproblemen wordt gekozen om een aandachtstest af te nemen om na te gaan of een onderliggende concentratiestoornis de oorzaak hiervan is.
We doen via onderzoek (D2-R) en vragenlijsten voor ouders en de leerkracht (CONNERS-3) een vooronderzoek rond AD(H)D.


Een testafname kost:

 • Intake 60€
 • Testing 100€
 • Nabespreking 60 euro (60 min)

Tijdens de nabespreking wordt het verslag besproken en gekeken wat het kind verder nodig heeft.

Psychologische begeleiding voor kinderen en jongeren

Indicaties

 • Laag zelfbeeld
 • Echtscheidingsmoeilijkheden
 • Trauma
 • Stress
 • Faalangst
 • Depressie
 • Angsten
 • Rouwverwerking • Rouwverwerking
 • Opvoedingsproblemen
 • Hechtingsproblemen
 • Gedragsproblemen
 • Slaapproblemen
 • Spanning
 • Hoogsensitiviteit
 • Hoogbegaafdheid

Vormen van behandeling

 • Individuele begeleiding
 • Ouderbegeleiding
 • Gezins- of thuisbegeleiding
 • Sociale vaardigheidstraining in groep
 • Diagnostisch onderzoek
 • Psycho-educatie

Werkwijze kinderpsychologie

Bij aanmelding in de praktijk wordt er een intake gesprek gepland met u als ouder(s) en/of het kind. De bedoeling is om de hulpvraag van de ouders en/of de jongere zo concreet mogelijk in kaart te brengen.


Tijdens het intakegesprek wordt met u besproken rond welke doelen er met u en uw kind gewerkt wordt, gedurende de therapie.


Er zal, indien nodig, overleg gepleegd worden met de school, het CLB en eventueel andere betrokken disciplines, mits toestemming van de ouders.

Tarieven behandeling

 • Intakegesprek: 60€ (45 minuten - 60 minuten)
 • Individuele begeleiding: 60€ (45 minuten)
 • Observatie/gesprek op school: 60€ + vervoerskosten

Alle ziekenfondsen voorzien een gedeeltelijke terugbetaling.


Onze 2 kinderpsychologen, Katrien en Danielle, helpen jou en je kind graag verder!Heb je nog vragen of wil je een afspraak maken?

Maak onderstaand je keuze, bel ons of vul het contactformulier in: