Kinderkinesitherapie

Kinderkinesitherapie & psychomotoriek

Kinderkinesitherapie

Kinderkinesitherapie & psychomotoriek

Kinderkinesitherapie

Wat is kinderkinesitherapie?

Kinderkinesitherapie is een specialisatie in de kinesitherapie en is gericht op het motorisch functioneren van kinderen. We kijken naar de normale motorische ontwikkeling en afwijkingen of vertragingen daarvan.
Als kinderkinesitherapeut beschikken we over de nodige theoretische en praktische kennis om uw kind op gepaste wijze te behandelen, zodat het zich verder optimaal kan ontwikkelen en ontplooien.


Voor wie?

Behandeling van 0 tot 2 jarigen

 • Voorkeurshouding van het hoofd naar 1 kant toe
 • Afplatting van de schedel aan 1 zijde of plat achterhoofd
 • Eénzijdig bewegen
 • Vertraagde motorische ontwikkeling: moeilijkheden bij buiklig, niet komen tot rollen of kruipen, niet zelfstandig komen tot stand of stappen,...
 • Billenschuiver
 • Hypermobiele kinderen die zelfstandig geen houdingsveranderingen laten zien
 • Lage spierspanning
 • Orthopedische aandoening (vb. klompvoet, aangeboren heupaandoening, heupdysplasie)
 • Ademhalingsproblemen (vb. tracheomalacie, vastzittende slijmen,...)
 • Neurologische aandoeningen: Cerebral Palsy, spierziekten,...

Behandeling van 2 tot 16 jarigen

 • Orthopedische aandoeningen: scoliose, met de voeten naar binnen lopen, beenlengteverschil,...
 • Houdingsproblemen: scoliose, kyphose, lordose, scheef groeiende rug,...
 • Ademhalingsproblemen: astma, hyperventilatie,...
 • Sportletsels: knieklachten, voetklachten, ...
 • Neurologische aandoeningen: Cerebral Palsy, spierziekten, ...

Psychomotoriek

Wat is psychomotoriek?

Psychomotoriek is een deeldomein van de kinesitherapie en is gericht op het kind in zijn geheel. 'Psyche' betekent geest en 'motoriek' betekent bewegen. Bewegen wordt dan ook als uitgangspunt genomen voor de therapie met als doel de algemene ontwikkeling te bevorderen. Het is dus niet enkel de bedoeling dat de motoriek van het kind verbetert: door het uitvoeren van bewegingsopdrachten worden ook andere domeinen gestimuleerd (vb. gedrag, sociaal-emotioneel, werkhouding,...).
Het kind beleeft een positieve ervaring, krijgt meer zelfvertrouwen en leert beter omgaan met zijn beperkingen. De therapie zorgt ook voor een verdere ontplooiing van de persoonlijkheid en het zelfbeeld van het kind.


In De Puzzel kan u terecht met kinderen van 4 tot 16 jaar die moeilijkheden ondervinden met:

 • Fijnmotorische vaardigheden
 • Grofmotorische vaardigheden
 • Schrijfmotoriek
 • Visuomotoriek
 • Ruimtelijk-visuele vaardigheden
 • Coördinatie en lateralisatie ontwikkeling
 • Structuur, plannen en organiseren
 • Aandacht en concentratie
 • Leerstoornissen
 • Executieve functies


Deze problemen kunnen zich al dan niet stellen in combinatie met:

 • Faalangst
 • DCD(ontwikkelingsdyspraxie)
 • AD(H)D
 • Autismespectrum stoornis
 • Dyslexie
 • Ontwikkelingsmoeilijkheden
Al onze kinderkinesitherapeuten zijn gedeconventioneerd.


Heb je nog vragen of wil je een afspraak maken?

Maak onderstaand je keuze, bel ons of vul het contactformulier in: