Specialisaties

Specialisaties

Specialisatie Voorkeurshouding

 Behandeling van afgevlakte hoofdjes bij baby's

Soms heeft een baby de voorkeur om met zijn hoofdje meer op één bepaalde kant te liggen. We spreken dan van een voorkeurshouding.


Als baby’s te lang in hun voorkeurshouding liggen, ontstaan scheve of afgeplatte hoofdjes. Met behulp van plagiocephalometrie kan de ernst van de afplatting gemeten worden.


Het doel van kinesitherapie bij deze baby's is om verdere afvlakking te voorkomen en de voorkeurshouding te verminderen. Deze behandeling start best zo vroeg mogelijk om deze doelen te kunnen bereiken. Er worden gerichte oefeningen gegeven om de voorkeurshouding te verminderen, alsook om de nekspieren te versterken. De oefeningen worden aangeleerd aan ouders, zodat er dagelijks geoefend kan worden thuis. 

Specialisatie: Vroegbehandeling 0 - 2 jarigen

Motorische ontwikkelingsstimulatie bij 0 tot 2-jarigen

Bij baby's zijn er signalen die kunnen wijzen op motorische problemen of een motorische vertraging. Bijvoorbeeld: passiviteit, lage spierspanning en weinig kracht, overstrekken, onrust, asymmetrie, moeite met houdingsveranderingen, eenzijdig bewegen.


Het signaliseren en behandelen van deze problemen is een expertise in onze praktijk. Vaak geldt: hoe eerder het kind behandeld wordt door een kinderkinesist, hoe geringer de verstoring van de ontwikkeling van het kind is.


Bij baby's bestaat de behandeling voor een groot deel uit het geven van gerichte oefeningen en speladviezen aan de ouders, die in de thuissituatie toegepast kunnen worden.


Ook hebben we veel ervaring met het behandelen van premature baby's. Deze baby's hebben een specifieke benadering nodig, waarin we uitgebreid bijgeschoold zijn.

Uitgebreid psychomotorisch onderzoek

Bij kinderen van 4 tot 16 jaar doen wij een uitgebreid psychomotorisch onderzoek, om een antwoord te geven op de hulpvraag van jou als ouder, de hulpvraag van het kind of de hulpvraag van de school.

Op basis van de testresultaten en alle kwalitatieve observaties kunnen we de sterktes en zwaktes bij uw kind bepalen. Op basis daarvan maken we een duidelijk behandelplan en kunnen we doelgericht therapie geven aan uw kind. 

Meer informatie over alle stappen van dit onderzoek, kun je terugvinden bij 'werking'. 


Heb je nog vragen of wil je een afspraak maken?

Maak onderstaand je keuze, bel ons of vul het contactformulier in: